بهره برداری از اسناد اهدایی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گنجنیه اسناد ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۶:۱۹
بهره برداری از اسناد اهدایی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گنجنیه اسناد ملی

اسناد اهدايي مركز انقلاب اسلامي پس از تنظيم و فهرست نويسي اسناد در گنجينه اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به بهره برداري رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، اين اسناد  كه شامل 623 پروند است،  روابط ايلخانان ايل بختياري، وضعيت مناطق نفت خيز جنوب، شركت لينچ و مناسبات سياسي و اجتماعي ايل بختياري در دوره ايلخاني خسروخان سردار ظفر و پس از انقلاب مشروطيت را روايت مي كند.

اين اسناد پس از مراحل فهرست نويسي و آماده سازي در اختيار پژوهشگران و علاقه مندان به تاريخ ايران قرار گرفته است.