بهره برداری از اسناد انتقالی استانداری های آذربایجان غربی و گیلان در گنجینه اسناد ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۵:۹
بهره برداری از اسناد انتقالی استانداری های آذربایجان غربی و گیلان در گنجینه اسناد ملی
اسناد استانداري هاي آذربايجان غربي و گيلان پس از تنظيم و پردازش، در گنجينه اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در دسترس محققان و پژوهشگران قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، اين اسناد مربوط به تاريخ معاصر ايران از سال 1320تا1362 است و شامل مكاتبات اداري ، بخش نامه ها و دستورالعمل هاي استانداري ها ، طرح هاي عمراني ، بودجه و تامين اعتبارات ، عملكرد شهرداري ها ، انتخابات ،ادارات و دوايردولتي و ساير مسايل و وقايع شهرستانهاي تابع است.
فهرست اسناد ذكر شده از ششم آذر ماه از طريق سيستم جستجوي منابع در سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي، در اختيار محققان و پژو هشگران علاقه مند قرار گرفته است.