عضویت بیش از 6 هزار ناشر در سامانه فیپای الکترونیکی کتابخانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۴:۳۵
عضویت بیش از 6 هزار ناشر در سامانه فیپای الکترونیکی کتابخانه ملی
تعداد 6 هزار و 136 ناشر در سامانه فهرست نويسي پيش از انتشار(فيپا) الكترونيكي سازمان اسناد و كتابخانه ملي عضويت دارند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، تا پايان آبان ماه سال جاري تعداد 5 هزار و 180 ناشر حقوقي و 956 ناشر حقيقي در سامانه فيپاي الكترونيكي كتابخانه ملي عضو شده اند.
از سال 1390 صدور فيپا از طريق سايت كتابخانه ملي و به صورت الكترونيكي مقدور شده است و ناشران مي توانند از طريق آدرس اينترنتي fipa@nlai.ir در اين سامانه عضو شوند.
همچنين ناشران حقيقي و حقوقي مي توانند با شماره تلفن هاي 81623104 ، 81623106و 81623078 و يا سامانه پيام كوتاه 30006527 در كوتاه ترين زمان خدمات صدور فيپا و راهنمايي هاي لازم را دريافت نمايند.