افزایش پنج برابری بازدید از کتابخانه ملی در آبان ماه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۴:۰
افزایش پنج برابری بازدید از کتابخانه ملی در آبان ماه
طي آبان ماه سال 1390،  يك هزارو هشتصدو نودوسه نفر از كتابخانه ملي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در طي ماه آبان سال جاري يك هزارو دويست و هفتادو هشت نفر دانش آموز، سيصدو هفتادو دو نفر از بخش دولتي، يكصدو هشت نفر از بخش خصوصي، يكصدو سه نفر دانشجو و سي و دو نفر كتابدار از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.

اين ميزان بازديد افزايش حدود 5 برابري بازديدها در ماه آبان را نسبت به ماه هاي گذشته نشان مي دهد.