برگزاری نشست تخصصی "معرفی موسسه ملی نسخ خطی گرجستان" در کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۲۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۰:۵۰
برگزاری نشست تخصصی
نشست تخصصي "معرفي موسسه ملي نسخ خطي گرجستان" در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، همزمان با بازديد "بوبا كوداوا" مدير كل و "گريگول گاگنيدزه" معاون مركز نسخ خطي گرجستان از سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، در نشستي تخصصي، موسسه ملي نسخ خطي گرجستان و برنامه هاي اين موسسه معرفي مي شود.
اين نشست به دليل وجود و نگهداري بيش از 3000 نسخه خطي فارسي در گرجستان و در راستاي اجراي تفاهم نامه امضاء شده بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان هاي مرتبط در گرجستان برگزار مي شود.
نشست تخصصي "معرفي موسسه ملي نسخ خطي گرجستان" دوشنبه( 28 آذر ماه جاري) از ساعت 30/14 تا 16 بعدازظهر و در سالن 80 نفره سازمان برگزار مي شود.