مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ملی درطراحی سامانه جستجو و ذخیره سازی اطلاعات در وب


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۲۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۰:۱۵
مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ملی درطراحی سامانه جستجو و ذخیره سازی اطلاعات در وب
گتفاهم نامه طراحي سيستم جستجو و ذخيره سازي اطلاعات به صورت بهينه براي سيستم داده كاوي آرشيوي با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي به امضاي دكتر اسحق صلاحي، رئيس سازمان رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. دراين سامانه كه با هدف بهينه سازي جستجو و ذخيره اطلاعات در عرصه اينترنت طراحي شده، به همراه سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سازمان گسترش نوسازي صنايع، دانشگاه صنعتي مالك اشتر و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري نيزهمكاري دارند.

شايان ذكر است در فاز اول اين پروژه كه در سطح ملي تدارك ديده شده، بيشتر بهينه سازي و جستجوي اطلاعات در وب سايت هاي علمي و خبري مد نظر است.