رئیس مرکز ملی نسخه های خطی گرجستان: بسیاری از نسخه های خطی گرجستان، فارسی هستند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۲۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۲۹:۸
رئیس مرکز ملی نسخه های خطی گرجستان: بسیاری از نسخه های خطی گرجستان، فارسی هستند
بوبا كوداوا رئيس مركز ملي نسخه هاي خطي گرجستان كه براي ديدار از سازمان اسناد و كتابخانه ملي به ايران سفر كرده، گفت: بسياري از نسخه هاي خطي گرجستان به زبان فارسي هستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در نشستي كه به منظور معرفي موسسه ملي نسخ خطي گرجستان در كتابخانه ملي برگزار شد، كوداوا افزود: در بسياري از آثار و اسناد به جاي مانده در كشور گرجستان كه در اين مركز نگهداري مي شود، نفوذ زبان و فرهنگ ايران به خوبي ديده مي شود و اين مسئله بيشتر در دوره هاي صفوي و اوايل قاجار نمود بيشتري دارد.
وي درباره دليل سفر خويش گفت: اين سفر در پاسخ به سفري است كه آقاي صلاحي به گرجستان داشتند و در آن سفر تفاهم نامه هايي نيز بين طرفين به امضا رسيد. وي درباره موسسه مطبوع خويش اضافه كرد: مركز ملي نسخ خطي گرجستان در سال 1958 به عنوان يك مركز تحقيقاتي تشكيل شد و هدف اصلي آن نگهداري و حفظ، فهرست نويسي و انجام مطالعات در زمينه هاي مرتبط است.
وي ادامه داد: در حال حاضر نزديك به 10 هزار نسخه به زبان گرجي نگهداري مي شود و اين آمار براي گرجستان با وسعت كمي كه دارد حائز اهميت است ولي مي دانيم كه در برابر كتابخانه ملي با عظمت ايران تعداد محدودي به شمار مي آيد.

شايان ذكر است در پايان اين نشست تعدادي از كتب مرتبط به زبان و فرهنگ ايران توسط رئيس موسسه ملي نسخ خطي گرجستان به كتابخانه ملي اهدا شد.