امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه بهره گیری از فرصت های پژوهشی و مطالعاتی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۲۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۲۸:۱۶
امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه بهره گیری از فرصت های پژوهشی و مطالعاتی
تفاهم نامه همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. و مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. ان تفاهم نامه با هدف بهره گيري طرفين از ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي، مطالعاتي و تخصصي يكديگر و مشاركت در تحقيقات و پروژه هاي علوم كتابداري، اطلاع رساني، علوم آرشيوي و فناوري به امضاء دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و دكتر جعفر مهراد رئيس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) رسيد.
در اين تفاهم نامه دو طرف متعهد مي شوند در زمينه عرضه ديجيتالي كتب، پايان نامه ها، مشاركت در ارائه خدمات مرجع مجازي، انتشارات، ارزيابي استنادي نشريات و ديگر موارد همكاري نمايند.