همایش ملی "نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر" با مشارکت کتابخانه ملی برگزار می شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۲۵:۳۸
همایش ملی
همايش ملي "نقش اسناد در تاريخ نگاري استان بوشهر" با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 14 و 15 دي ماه(چهارشنبه و پنجشنبه ) در مجتمع فرهنگي هنري نهم دي بوشهر برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين همايش كه با حضور دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان و شخصيت هاي علمي و فرهنگي كشور برگزار مي شود، پس از داوري اعضاي هيئت علمي از 70 چكيده مقاله و 47 مقاله رسيده به دبيرخانه همايش ، 21 مقاله براي ارائه و سخنراني انتخاب شدند.
در حاشيه همايش ملي "نقش اسناد در تاريخ نگاري استان بوشهر"  مجموعه اي از عكس ها و اسناد تاريخ بوشهر در دوره هاي قاجار و اوايل پهلوي به نمايش عمومي درخواهد آمد. همچنين در اين همايش از كتاب دو جلدي مجموعه مقالات همايش و يك جلدي خلاصه مقالات همايش رونمايي مي شود.