بازدید نزدیک به 4 هزار نفر از سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی سه ماه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۲۴:۴۶
بازدید نزدیک به 4 هزار نفر از سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی سه ماه
 
در فصل پاييز سال جاري (1390)، 3 هزارو نهصدو چهل نفر از سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين بازديدها دانشگاهيان، دانش آموزان، مهمانان خارجي، كتابداران، آرشيويست ها، بخش دولتي و بخش خصوصي حضور داشتند.
شايان ذكر است بازديدهاي انجام شده از سازمان اسناد و كتابخانه ملي در فصل پاييز به نسبت فصل تابستان از رشد نزديك به 7 برابري برخوردار بوده است.

در جدول زير توزيع فراواني و درصد بازديدكنندگان فصل پاييز به تفكيك نوع ميهمانان مشهود است.

 

ميهمانان
تعداد
درصد
دانشگاهي
296
5/7
دانش آموزان
2870
73
خارجي
59
5/1
كتابداران
142
5/3
آرشيويست ها
60
5/1
بخش دولتي
465
12
بخش خصوصي
48
1
جمع
3940
100