برگزاری "نمایشگاه اسناد فدائیان اسلام" در گنجینه اسناد ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۹:۵۸
برگزاری

"نمايشگاه اسناد فدائيان اسلام"، 27 دي ماه سال جاري توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي با مشاركت مجمع هماهنگي تاريخ پژوهي و بانك هاي اسنادي (مهتاب) در ساختمان گنجينه اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، اين نمايشگاه به مناسبت سال روز شهادت اعضاي نهضت فدائيان اسلام به ويژه مجتبي نواب صفوي و به منظور نمايش و معرفي بخشي از اسناد و مدارك موجود در گنجينه اسناد ملي به سندپژوهان و محققان تاريخ انقلاب اسلامي برپا مي شود.

در اين نمايشگاه قرار است بيش از يكصد و سي و سه برگ سند به صورت مكتوب و عكس به نمايش عموم گذاشته شود.