کسب موفقیت تازه برای روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۹:۴۰
کسب موفقیت تازه برای روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي موفق به دريافت لوح سپاس و تنديس زرين "كارشناس برتر" شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در هفتمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي ايران كه از هفدهم الي نوزدهم ديماه سال 1390و با حضور كارشناسان و استادان روابط عمومي و علوم ارتباطات و ميهماناني از كشورهاي مختلف در سالن همايش هاي برج ميلاد برگزارشد، آقاي "داود آقارفيعي" همكار اداره روابط عمومي و دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات موفق به دريافت لوح سپاس و تنديس زرين براي عنوان "كارشناس برتر" شد.