دغدغه شهید نواب صفوی دین، اسلام و حکومت اسلامی بود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۷:۵۷
دغدغه شهید نواب صفوی دین، اسلام و حکومت اسلامی بود
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه در گشايش نمايشگاه "گزيده اسناد نواب صفوي و يارانش" سخنراني مي كرد، گفت: دغدغه شهيد نواب صفوي در مبارزاتش دين، اسلام و حكومت اسلامي بود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، نمايشگاه "گزيده اسناد نواب صفوي و يارانش" با حضور دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان، "محمد مهدي عبدخدايي" از اعضاي نهضت فدائيان اسلام و از ياران شهيد نواب صفوي و با مشاركت مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و بانك هاي اسنادي(مهتاب) صبح امروز (سه شنبه 27 دي ماه) در ساختمان آرشيو ملي ايران(گنجينه اسناد سابق ) افتتاح شد.
در مراسم گشايش اين نمايشگاه دكتر صلاحي به تاريكخانه ها و فراموشخانه ها در تاريخ معاصر ايران اشاره كرد و گفت: با نگاه اجمالي به تاريخ معاصر ايران متوجه مي شويم مباحثي وجود دارد كه بايد روشن مي شد و نشد و بخشي از تاريخ نيز به فراموشي سپرده شده تا دشمنان آن طور كه مي خواهند تاريخ اين سرزمين را بسازند و به نفع خود مصادره كنند.
وي با واكاوي وقايع سياسي و اجتماعي دهه 20 و 30 و اشغال ايران توسط متفقين گفت: متفقين از ايران به عنوان پل پيروزي هاي خود استفاده كردند و ابتدا با مبارزه نظامي و سپس با شناخت مزدوران داخلي و جنگ نرم روشنفكرمآبانه در تقابل با انديشه هاي ديني مردم و ملت برخاستند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي وطن فروشي را سند افتخار طرفداران غرب، ليبرال ها و ملي گراها دانست و افزود: نتيجه تصويب لايحه تامين مخارج ميهمانان خارجي از محل منابع ملي و لوايح مشابه آن تاراج ملت و سبقت گرفتن احزاب در خوش خدمتي به اربابان غربي بود و براي مردم نصيبي جز گرفتاري ، گرسنگي ، بدبختي و بيماري نداشت.
وي سست كردن مباني اعتقادي و هجمه به عالمان دين را از تاكتيك جنگ نرم احزاب سوسياليستي و ماترياليستي عنوان كرد و گفت: انتشار كتاب هايي مانند صوفي گري، شيخي گري، تاريخ خوزستان و ... همه در جهت تقابل با دين بود.
دكتر صلاحي به ورود شهيد نواب صفوي در مبارزه با جنگ نرم و استبداد دروني و بيروني اشاره كرد و افز.د: يك طلبه باهوش كه پيش از اين به فعاليت فرهنگي و عقيدتي مي پرداخت، با مشاهده فضاي جديد استبداد و استعمار فعاليت عقيدتي و رزمي خود را آغاز كرد.
وي با اشاره به بحث حكومت اسلامي توسط شهيد نواب صفوي از آن به عنوان نقطه عطف مبارزات شهيد ياد كرد و گفت: مبارزات خستگي ناپذير وي تا جايي ادامه مي يابد كه با انتقال جنازه رضا شاه به خارج از كشور و حتي قم مخالفت مي كند و با دست خالي يك رژيم را مستاصل مي كند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره شهيد نواب صفوي از معرفت عميق وي نسبت به دين ياد كرد و افزود: سختي مبارزه و استحكام در راه دين، اسلام و حكومت اسلامي در تاريخ بي نظير است و تنها از شاگردان مكتب اسلام و ايران برمي آيد.
دكتر صلاحي در پايان با توجه به انديشه و تحليل سياسي نواب صفوي در هنگام سقوط مصدق قبل از كودتاي 1332 گفت: شهيد نواب صفوي حاكميت اسلام و مبارزه با دربار و شخص شاه را كانون فعاليت خود قرار داد و همه مبارزات و جلسات خود بر اين دو نقطه تاكيد كرد.
نمايشگاه "گزيده اسناد نواب صفوي و يارانش" تا تاريخ 6 بهمن از ساعت 30/8 صبح تا 14 پذيراي علاقه مندان است.