آغاز رقومی سازی اسناد خطی افغانستان توسط کارشناسان ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۶:۳۲
آغاز رقومی سازی اسناد خطی افغانستان توسط کارشناسان ایرانی
در پي سفر اخير رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي به افغانستان وبا آموزش مقدماتي كاركنان بخش اسناد خطي آرشيو ملي اين كشور توسط كارشناسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، رقومي سازي اسناد تاريخي اين كشورآغاز شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين دوره آموزشي كاركنان آرشيو ملي افغانستان با روش هاي كدگذاري اسناد و اختصاص شماره واحد به هر سند، مراحل تصوير برداري با فرمت تيف(TIF ) و ذخيره سازي مدرك آشنا شدند.
آرشيو ملي افغانستان از دو بخش اسناد تاريخي و نسخه هاي خطي تشكيل شده و مهمترين مركز نگهداري نسخه هاي خطي در افغانستان است.
لازم به ذكر است در سفر اخير رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به افغانستان تفاهم نامه همكاري در زمينه هاي مختلف از جمله آموزش كاركنان ميان سازمان هاي مرتبط آرشيوي و كتابخانه اي دو كشور امضاء شده بود.