اهداء کتابخانه شخصی مرحوم علی مازارچی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز یزد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۴:۵۱
اهداء کتابخانه شخصی مرحوم علی مازارچی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز یزد
كتابخانه شخصي مرحوم علي مازارچي، از پژوهشگران و استادان عرصه اخلاق و معارف اسلامي شهر يزد، به همراه تعدادي از نوارهاي صوتي سخنراني وي، به سازمان اسناد و كتابخانه ملي مركز يزد اهداء شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. دكتر صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه به منظور بازبيني اين كتابخانه با هيات همراه در منزل مرحوم مازارچي حضور يافته بود، ضمن برشمردن آثار مثبت چنين اقداماتي گفت: از اينكه اين خانواده محترم، سلزمان اسناد و كتابخانه ملي را فراموش نكرده اند بسيار سپاسگزاريم و اميدواريم با با تكثير نوارهاي صوتي آن مرحوم به صورت ديجيتال، قدمي در مسير نشر آثار و معارف اسلامي بردارد.
دكتر صلاحي همچنين به خانواده مرحوم مازارچي قول داد تا به رسم يادبود، يكي از تالارهاي ساختمان اسناد و كتابخانه ملي يزد به نام ايشان نام گذاري گردد.
شايان ذكر است كتابخانه شخصي مرحوم مازارچي داراي بيش از 10 هزار جلد كتاب و محتواي اين كتاب ها بيشتر درباره اخلاق و معارف اسلامي است.