بازتاب سفر ریاست سازمان و مدیران به استان یزد در رسانه ها.


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۳:۲۷
بازتاب سفر ریاست سازمان و مدیران به استان یزد در رسانه ها.
بازتاب سفر دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و هيات همراه به استان يزد  براي بازديد از مركز سازمان اسناد و كتابخانه ملي يزد، ديدار با استاندار و نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد در رسانه هاي مكتوب در آدرس زيرموجود است.