پاسخگویی به پژوهشگران خارجی در واحد مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۳:۱۰
پاسخگویی به پژوهشگران خارجی در واحد مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
واحد مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در فضاي مجازي به محققان و پژوهشگران خارجي اطلاع رساني مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه مليج.ا.ا.، در دي ماه سال جاري، واحد مرجع مجازي سازمان پاسخگوي 385 نفر از محققان وپژوهشگران بوده است. همچنين اين واحد با اختصاص 64 ساعت مصاحبه مرجع به زبان انگليسي و جستجو، اطلاعات مورد نياز پژوهشگران خارجي را در اختيار آنها قرار داده است.
واحد مرجع مجازي، اطلاعات و خدمات پژوهشي مورد نظر محققان داخلي و خارجي را از طريق گفتگوي همزمان، پست الكترونيكي، پيامك و فكس ارائه مي كند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،  واحد مرجع مجازي خود را از سال 1384 راه اندازي كرده و از ساعت 10 تا 12 درروزهاي شنبه تا چهارشنبه آماده پاسخگويي و راهنمايي به محققان از طريق گفتگوي همزمان است.