نمایشگاه "ابزار و ادوات نگارش" در کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۱:۲۹
نمایشگاه
نمايشگاه "ابزار و ادوات نگارش" فردا (يكشنبه16 بهمن) در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، اين مجموعه ابزار و ادوات قديمي نگارش شامل انواع قلمدان و مسطر يا همان خط كش امروزي است كه به نمايش عمومي گذاشته مي شود.
نمايشگاه "ابزار و ادوات نگارش" تا  22 بهمن ماه پذيراي علاقه مندان است.