رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از کتابخانه و آرشیو ملی تونس بازدید کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۰:۳
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از کتابخانه و آرشیو ملی تونس بازدید کرد

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ضمن بازديد از كتابخانه ملي تونس، با "كمال الدين قحه" رئيس كتابخانه ملي تونس ديدار كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. به تونس، در اين ديدار دكتر اسحاق صلاحي با اشاره به روابط فرهنگي و اشتراكات ديني و تاريخي دو ملت بر لزوم دستيابي به تفاهم نامه همكاري تاكيد كرد.

"كمال الدين قحه" نيز با ابراز خرسندي از سفر هيات ايراني به تونس گفت: سازمان اسناد و كتابخانه ملي از تجارب مفيدي در زمينه علم كتابداري و اطلاع رساني، كتابخانه اي، حفاظت و نگهداري و ترميم نسخ خطي برخوردار است و ما خواستار انتقال تجربيات ايران هستيم.

همچنين رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با "هادي جلاب" رئيس آرشيو ملي اين كشور ديدار كرد و دو طرف براي دستيابي به تفاهم نامه همكاري در زمينه آرشيو اسناد تبادل نظر كردند.

بازديد از بخش هاي مختلف آرشيو ملي تونس و نحوه مرمت اسناد در اين مركز از برنامه هاي ديگر سفر هيات سازمان اسناد و كتابخانه ملي به تونس بوده است.

لازم به ذكر است اين سفر در راستاي گسترش همكاري در زمينه هاي علمي و فرهنگي، آموزش كتابداري، اطلاع رساني و  آرشيوي ميان دو كشور انجام شده است.