ناشران آینده نگر، نگاه مثبتی به فضای مجازی دارند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۶:۱۱
ناشران آینده نگر، نگاه مثبتی به فضای مجازی دارند

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در جمع اصحاب نشركشورگفت: ناشران آينده نگر نگاه مثبتي به فضاي مجازي دارند و به دستاوردهاي كتابخانه ديجيتال نيز خوش بين هستند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، امروز(يكشنبه 30 بهمن) دكتر اسحاق صلاحي در همايش سراسري ناشران كشور گفت: رشد سرانه مطالعه يك كشور و متعاقب آن رشد علمي يك كشور مرهون وجود ناشران كاربلد و زبده است و بدون اغراق، ما در اين عرصه مديون آنان هستيم.

دكتر صلاحي مهمترين ابزاري كه مي تواند انديشه ها را انتقال دهد كتاب دانست و گفت: ما براي دستيابي به رشد و توسعه علمي مي بايست انديشه ورزي و نظريه سازي كنيم و اين اتفاق نمي افتد مگر اينكه انديشه ها را مكتوب كنيم و در نهايت در اختيار مخاطبان قراردهيم.

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي اضافه كرد: مكتوب كردن انديشه در حال حاضر به دو صورت حاصل مي گردد؛ يكي ازطريق فضاي مجازي و كتاب هاي الكترونيكي و ديگري از طريق كتاب هاي چاپي و كاغذي است و بي شك در اين مسير ناشران مي توانند كمك بسياري انجام دهند. در واقع ناشران واسطه مابين نظريه سازي و توسعه علمي در جامعه هستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن نويد كاهش زمان صدور فيپا به يك روز براي ناشران در سال 1391، گفت: همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و ناشران فراتر از يك تكليف اداري است و در اين مسير به دو روش مي توان همكاري داشت كه يكي همان روش حقوقي و هميشگي است و در آن نقش سازمان وظيفه مدارانه و اكتفا به حداقل ها است و ديگري روش تكليف مدارانه است كه در آن وظيفه سازمان فقط ارائه ساده خروجي ناشران نيست، بلكه اداي دين به كساني است كه در مسير توسعه علمي و افزايش سرانه مطالعه نقش مهمي دارند.

دكتر صلاحي خطاب به ناشران ضمن يادآوري تغيير پارادايم در حوزه كسب و كار اظهار داشت: امروزه شاهد هستيم كه با گسترده شدن فضاي مجازي و دسترس پذير شدن آن براي عموم، ديگر نمي توان به كسب و كار سنتي اكتفا كرد و به ويژه در حوزه نشر ممكن است يك ناشر تازه كار در فضاي مجازي كارش از يك ناشر دويست ساله هم پيشي بگيرد و اين مسئله بارها در جهان اتفاق افتاده است.

وي همچنين افزود: تجربه نشان داده ارائه يك كتاب حتي به صورت تمام متن در فضاي مجازي نه تنها باعث فروش كم آن نمي شود، بلكه باعث افزايش شمارگان و در نهايت باعث افزايش درآمد ناشران نيز مي گردد.

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در پايان ابراز اميدواري كرد تا ناشران با ارائه پيشنهادها و راهكارهاي خود، روند گسترش علوم از طريق فضاي مجازي را سرعت ببخشند.

ناشران مراقب صدور فيپاي جعلي باشند

در ابتداي مراسم، دكتر رضا خاني پور دبير همايش  و مدير كل پردازش و سازماندهي منابع سازمان اسناد و كتابخانه ملي، ضمن خوش آمدگويي به ناشران كشور گفت: در روند همكاري با ناشران و به ويژه در عرصه صدور فهرست نويسي پيش از انتشار(فيپا) وضعيت خوبي داريم ولي هنوز به حد مطلوب نرسيده ايم و انشاالله در آينده نزديك به حد مطلوب مورد انتظار خواهيم رسيد.

دكتر خاني پور ضمن برشمردن برخي مشكلات موجود در عرصه صدور فيپا براي ناشران گفت:  متاسفانه يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد بحث صدور فيپاي جعلي است كه برخي با پرداخت ده الي بيست هزار تومان به افراد جاعل، اقدام به دريافت فيپاي جعلي مي كنند كه اين كار در نهايت به ضرر خود آنها تمام مي شود، چرا كه اطلاعات كتاب هاي آنها از قبيل موضوع كتاب، نام نويسنده ، نام كتاب و ساير اطلاعات ارزشمندي كه مي تواند يك مخاطب را به يك كتاب رهنمون كند، در مجاري رسمي منتشر نمي شود و كتاب مهجور باقي مي ماند.

گفتني است در ادامه همايش، برخي از ناشران به مشكلات موجود بر سر راه انتشارات كشور پرداختند و تقاضاي هم انديشي با سازمان اسناد و كتابخانه ملي براي رفع اين مشكلات را داشتند.