بازدید دکتر صلاحی از کتابخانه ملی کلکته


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۰:۲۶
بازدید دکتر صلاحی از کتابخانه ملی کلکته
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه بازديد از مراكز فرهنگي، از كتابخانه ملي كلكته بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسنادو كتابخانه ملي ج.ا.ا.، دكتر صلاحي هم چنين ضمن گفتگو و مذاكره با روساي انجمن آسيايي و مركز جامعه ايرانيان در هند، از اين مراكز بازديد كرد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي به منظور امضاء تفاهم نامه همكاري با رئيس آرشيو ملي هند و رئيس دانشگاه اسلامي عليگره و هم چنين شركت در همايش بين المللي" تذكره نويسي در زبان فارسي" به اين كشور سفر كرده است.