یادنامه دکتر اسحق صلاحی برای استاد زنده یاد ایرج افشار یزدی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۹:۳۶
یادنامه دکتر اسحق صلاحی برای استاد زنده یاد ایرج افشار یزدی
ايرج افشار؛ جاودان، چون نام ايران
«مَنْ وَقَّرَ عالِماً فَقَدْ وَقَّرَ رَبَّهُ: كسي كه به عالمي احترام نمايد، به خدا احترام نموده است»
امام علي (ع)
هجدهم اسفند امسال، سالگرد درگذشت استادي فرزانه بود كه فقدان يكساله اش بسي مايه تاسف شد و خلائي جبران ناپذير در عرصه دانش كشور ايجاد كرد. شايد بيراهه نباشد، اگر بگوييم، سال ها فرصت نياز است تا كسي بيايد و رداي گرانسنگ و پرهيمنه استاد را بر دوش كشد. شايد در اين ميان بيش از همه ، ايرانشناسان و كتابشناسان بودند كه در غم فراق وي تأسف بيشتري داشتند و البته بقيه اصحاب علم و دانش كشورنيز.
استاد ايرج افشار را تباري يزدي بود. ايشان برخاسته از خانواده اي پر افتخار بود در همان شهر.اما وي خود را محدود نكرد.نام ايرج افشار جاودان مي ماند، آنچنان كه آثار ايرانشناسي وي جاودانند و آنچنان كه نام ايران جاودان است. وي اسطوره ادب و فرهنگ ايران است.
كارنامه ايشان مملو از آثار ارزشمند، تعيين كننده و قابل تأملي است كه از حوصله شمارش خارجند و البته اين آثار در كيان آثار مرتبط با فرهنگ و تمدن ايراني قرار دارند.
آثار مرتبط با كتابشناسي و ايرانشناسي وي در قله اين حيطه قرار دارند و به راستي كه مي توان وي را ملقب به پدر ايرانشناسي كرد.
استاد افشار، مدتي نيز در كسوت رياست كتابخانه ملي درآمد و در حين عهده دار بودن مسئوليت هاي خطير در چند مجله وزين و ماندگار و رياست مركز تحقيقات ايرانشناسي دانشگاه تهران، منشاء بركات بسياري نيز براي سازمان اسناد و كتابخانه ملي شدند كه تاكنون آثار آن برجاي است. خداوند روح ايشان را غرق در رحمت خويش فرمايد.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران نيز به رسم مألوف،بر آن اهتمام دارد كه نام و ياد همه اساتيد و پيشكسوتان گرانقدر عرصه هاي مختلف دانش را زنده نگه دارد و در اين مسير دست همه دلسوزان را به گرمي مي فشارد و از همه ديدگاه ها استقبال مي كند.