با انتخابات شورای جهانی آرشیو(ایکا)، هیات رئیسه جدید این شورا انتخاب شدند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۸:۴۶
با انتخابات شورای جهانی آرشیو(ایکا)، هیات رئیسه جدید این شورا انتخاب شدند
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، 25 بهمن سال جاري (23 ژانويه 2012) آخرين روز مهلت ثبت نام نامزدها براي تصدي پست هاي اعلام شده توسط ايكا بود و اعضاي اين شورا، انتخاباتي بدون رقيب جديد را براي هيات رئيسه برگزار كردند.
"مارتين برندز" رئيس فعلي آرشيو ملي هلند و رئيس ايكا مجدداً براي يك دوره 2 ساله و "ديان مك اسكيل" عضوكميسيون حسابرسي و نايب رئيس ايكا نيز مجدداً براي يك دوره چهارساله انتخاب شدند.
"ديدير باندو" رئيس كنوني بخش كار و تجارت آرشيوها و "هنري زوبر" نايب رييس كنوني مجامع و رئيس بخش مجامع تخصصي نيز از اعضاي جديد در هيات رئيسه ايكا هستند.
هيات رئيسه شوراي جهاني آرشيو 3 عضو دارد كه به مدت 2 سال به عنوان رئيس، نايب رئيس برنامه و نايب رئيس بازاريابي و ارتقا انتخاب مي شوند. عضو چهارم هيات رئيسه نيز به عنوان عضوكميسيون حسابرسي براي يك دوره چهارساله انتخاب مي شود.