فراخوان یونسکو برای ثبت آثار ملی در حافظه جهانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۸:۱۴
فراخوان یونسکو برای ثبت آثار ملی در حافظه جهانی
سازمان بين المللي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد(يونسكو) ، 12 فروردين 1391 (31 مارس2012) را آخرين مهلت براي ارسال پيشنهاد كشورها در مورد ثبت آثار ملي در حافظه جهاني يونسكو اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. كميته ملي حافظه جهاني و كميسيون ملي يونسكو در هر كشور پس از بررسي آثار ملي كه از نظر ميراث مستند جهاني اهميت دارند، مي توانند پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه حافظه جهاني يونسكو ارسال كنند.
حافظه جهاني ميراث مستند در سال 1997 تشكيل شده است و به ترويج ميراث مستند با اهميت جهاني مي پردازد. در حافظه جهاني فهرستي از مجموعه هاي كتابخانه اي و منابع آرشيوي با اهميت جهاني گردآوري و ثبت مي شود. اين مركز هر دو سال يكبار با فراخواني از كشورهاي مختلف، آثار مهم جهاني را در حافظه جهاني ثبت مي كند.