دکتر صلاحی: وظیفه نخبگان درک تغییر پارادایم برای نجات بشر است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۶:۲۱
دکتر صلاحی: وظیفه نخبگان درک تغییر پارادایم برای نجات بشر است
دكتر اسحق سلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در ديدار با نخبگان دانشگاهي كشورهاي مختلف گفت: نخبگان وظيفه دارند تغييرات پارادايمي بشر را درك كنند تا بتوانند در مسير نجات بشر از مادي گرايي و سردرگمي، نقش اصلي را ايفا كنند

دكتر اسحق سلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در ديدار با نخبگان دانشگاهي كشورهاي مختلف گفت: نخبگان وظيفه دارند تغييرات پارادايمي بشر را درك كنند تا بتوانند در مسير نجات بشر از مادي گرايي و سردرگمي، نقش اصلي را ايفا كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. صلاحي در اين ديدار ضمن معرفي اجمالي سازمان اسناد و كتابخانه ملي و شرايط عضويت در آن تصريح كرد: كليه سياستگذاري هاي كتابخانه هاي ايران بر عهده كتابخانه ملي است و در عين حال كتابخانه ملي ايران، رياست كتابخانه هاي عضو سازمان اكو و سواربيكا را نيز بر عهد دارد.
وي افزود: سازمان اسناد و كتابخانه ملي، به طور مستقيم زير نظر رياست جمهوري فعاليت مي كند و به شكل هيأت امنايي اداره مي شود. اين هيأت امنا متشكل از رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، دو خبره دانشگاهي و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است.
دكتر صلاحي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مباحث مهم در عرصه فرهنگ و دين اضافه كرد: شما نخبگان خوب مي دانيد كه بشر امروزي در يك شرايط تحير و سرگرداني به سر مي برد و اين شرايط بدون شك محصول دوري انسان از فطرتي است كه خداوند در وجود بشر نهاده است كه همان دين گرايي نام دارد.
صلاحي همچنين ضمن ناكارآمد دانستن ايسم ها و نحله هاي فكري مادي غرب در نجات بشر گفت:همه مي دانيم كه ناكارآمدي تفكراتي همچون سوسياليزم و كاپيتاليسم آشكار شده و تمام اين تفكرات به سرگرداني بشر دامن زده است.
وي افزود: صرف عقلاني كردن مباحث يا انديشه ها نظير آنچه كه دكارت و كانت در نظر داشتند بشر را از نيازهاي فطري دور ساخت. البته بخشي از اين خلل را سعي كردند با مكاتب ساختگي جبران كنند. نظير اگزيستانسياليسم ديني كه سارتر اگزيستانسياليسم الحادي را جايگزين آن كرده است. در واقع آنچه كه تمدن بشر به همراه داشته است آسايش به همراه داشته اما آرامشي در ميان نبوده است. بنابراين تنها راه نجات بشر از سرگرداني در برابر مدرنيته و پست مدرنيته، روي آوردن به فطرت خداجوي بشري است و همه ما نيازمند حركت در مسير دين و الهامات خداوند هستيم.
در ادامه مهمانان سوألاتي از رئيس سازمان پرسيدند و جلسه به صورت پرسش و پاسخ اداره شد.
در يكي از سوألات دكتر بابو كومار از دانشگاه عثمانيه حيدرآباد هندوستان و نويسنده مقاله فلسفه هنر هندويي: توسعه اخلاق و ارزش ها در تغييرات جامعه شناختي؛ در مورد مشتركات فرهنگي ايران و هند پرسيد كه دكتر اسحق صلاحي اينگونه پاسخ داد: مشتركات فرهنگي ايران و هند به واسطه ارتباط قوي و تعامل فرهنگي در طول ساليان متمادي، بسيار زياد است و بيشتر نيز در حيطه زبان و ادبيات فارسي و معماري ايراني و اسلامي متبلور مي گردد.
صلاحي ادامه داد: بيشتر نسخه هاي خطي موجود در كتابخانه هاي هند فارسي است و بر روي ساختمان هاي عظيم هند نظير ساختمان اكبرشاه و تاج محل نيز اشعار فارسي به وفور ديده مي شود و البته آيات قرآني هم موجود است. همه اين مسائل نشان دهنده اشتراكات فراوان فرهنگي بين دو تمدن ايران و هند است.
شايان ذكر است هيات مهمانان نخبگان خارجي از دانشگاه هايي نظير سن پترزبورگ روسيه، سن اندورز اسكاتلند، لوزان سوئيس، هاروارد ايالات متحده، قاهره مصر و عثمانيه هند بودند و بعد از اين جلسه به بازديد از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي پرداختند.