همه مخاطبان دارای مدرک کارشناسی می توانند از تالارهای تخصصی کتابخانه ملی استفاده کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۶:۴
همه مخاطبان دارای مدرک کارشناسی می توانند از تالارهای تخصصی کتابخانه ملی استفاده کنند
مدير كل حوزه رياست، روابط عمومي وامور بين الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: آئين نامه ابطالي مورد استناد ديوان عدالت اداري، آئين نامه داخلي كتابخانه ملي نيست و طبق قوانين سازمان همه مخاطبان داراي مدرك كارشناسي مي توانند از تالارهاي تخصصي كتابخانه ملي بهره مند شوند.
مدير كل حوزه رياست، روابط عمومي وامور بين الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: آئين نامه ابطالي مورد استناد ديوان عدالت اداري، آئين نامه داخلي كتابخانه ملي نيست و طبق قوانين سازمان همه مخاطبان داراي مدرك كارشناسي مي توانند از تالارهاي تخصصي كتابخانه ملي بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، عنايت سالاريان، مشاور رئيس و مدير كل حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان گفت: طبق بررسي هاي به عمل آمده، اين آئين نامه در سال 1387 منعقد شده بود و يك روز هم بيشتر اجرا نشد، يعني بلافاصله فرداي انعقاد آئين نامه، معاون سازمان با اعضاي كتابخانه جلسه اي گذاشت و در جريان درخواست آن ها قرار گرفت و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي اين آيين نامه فسخ شد.
وي ادامه داد: در همان ايام همه اعضاي كتابخانه مي توانستند از تالارهاي تخصصي بهره برداري كنند و هنوز هم اين افراد مي توانند از تالارهاي تخصصي كتابخانه استفاده كنند و هم اكنون محدوديتي براي اين امر وجود ندارد.
مدير كل حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي با ذكر اين مطلب كه ديوان عدالت اداري هنوز راي خود را به اين سازمان ارائه نكرده تا متوجه شويم شاكي چه شخصيتي است، افزود: آيين نامه هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران را فقط هيات امناي سازمان مي تواند مصوب كنند.
گفتني است بر اساس بند (ب) و (ز) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، كليه آئين نامه هاي داخلي مورد نياز كتابخانه ملي، بايد به تصويب هيات امناي كتابخانه برسد.