شرکت رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی در نشست شورای جهانی آرشیو


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱/۲۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۴:۵۸
شرکت رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی در نشست شورای جهانی آرشیو
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي بامداد امروز (چهارشنبه 30 فروردين) به منظور شركت در نشست شوراي جهاني آرشيو(ايكا) تهران را به مقصد برن ترك كرد.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي بامداد امروز (چهارشنبه 30 فروردين) به منظور شركت در نشست شوراي جهاني آرشيو(ايكا) تهران را به مقصد برن ترك كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. دكتر صلاحي كه به دعوت رسمي رئيس آرشيو فدرال سوئيس به اين كشور سفر كرده است، با رؤسا و نمايندگان آرشيوي كشورهاي عضو ايكا براي تبادل تجارب در حوزه اسنادي و آرشيوي ديدار مي كند.
مذاكره با روساي آرشيوي اعضاي ايكا در جهت دستيابي به تفاهم نامه دو جانبه، ارائه طرح هايي براي انجام پروژه هاي مشترك تحقيقاتي و پيگيري امور مربوط به عضويت ايران در اين شورا از ديگر برنامه هاي سفر رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي به برن است.
هم چنين قرار است رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي با رئيس آرشيو فدرال سوئيس مذاكره و از تجهيزات، فناوري ها و فعاليت هاي آرشيوي اين كشور بازديد كند.
شوراي جهاني آرشيو با عضويت بيش از 190كشور جهان، به منظور بحث و تبادل نظر درباره مسائل و موضوعات مربوط به حرفه آرشيو گرد هم مي آيند. اين شورا كه از كميسيون ها و كميته هاي مختلف تشكيل شده است، براي تصميم گيري و ارائه خط مشي به اعضا در بخش هاي مختلف آرشيوي، جلساتي تشكيل مي دهد.
ارائه استانداردها، مقررات و سيستم هاي اطلاع رساني روشهاي مديريت آرشيو و اسناد، سياستهاي توسعه، برگزاري دوره هاي آموزشي در آرشيوهاي معتبر دنيا كه موجب افزايش آگاهي آرشيوي كاركنان آرشيوها مي شود، از اقدامات اين شورا به شمار مي آيد.