برگزاری دوره های آموزشی کتابخانه ملی برای اعضای اکو و شورای جهانی آرشیو شعبه منطقه جنوب و غرب آسیا


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱/۲۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۴:۴۱
برگزاری دوره های آموزشی کتابخانه ملی برای اعضای اکو و شورای جهانی آرشیو شعبه منطقه جنوب و غرب آسیا
سازمان اسناد و كتابخانه ملي براي كشورهاي عضو شوراي جهاني آرشيو شعبه منطقه جنوب و غرب آسيا(سواربيكا) و سازمان همكاري اقتصادي(اكو) دوره هاي آموزشي عملي آسيب شناسي و مرمت آثار كاغذي برگزار مي كند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي براي كشورهاي عضو شوراي جهاني آرشيو شعبه منطقه جنوب و غرب آسيا(سواربيكا) و سازمان همكاري اقتصادي(اكو) دوره هاي آموزشي عملي آسيب شناسي و مرمت آثار كاغذي برگزار مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي ج.ا.ا. اين برنامه هاي آموزشي در راستاي معرفي بيشتر ظرفيت هاي سازمان به كشورهاي منطقه برگزار مي شود و كشورهاي عراق، تانزانيا و تونس نيز در اين دوره ها شركت مي كنند.
دوره عملي آسيب شناسي مرمت آثار كاغذي در چهار دوره، به ترتيب در ماه هاي خرداد، تير، مهر و بهمن و به سه زبان فارسي، انگليسي و عربي برگزار خواهد شد.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به عنوان رئيس سواربيكا و اكو و به منظور اجرايي كردن محتواي تفاهم نامه هاي همكاري با اعضاء اقدام به برگزاري دوره هاي عملي آسيب شناسي و مرمت اسناد كاغذي به صورت رايگان نموده است.