رؤسای کتابخانه های ملی ایران و لهستان بر گسترش همکاری های فی مابین توافق کردند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۴ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۳:۲
رؤسای کتابخانه های ملی ایران و لهستان بر گسترش همکاری های فی مابین توافق کردند
در ديداري كه ميان رؤساي كتابخانه هاي ملي ايران و لهستان در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، دو طرف تمايل خود را بر گسترش همكاري هاي فيمابين در زمينه هاي تخصصي اسناد و علوم كتابخانه اي اعلام كردند

در ديداري كه ميان رؤساي كتابخانه هاي ملي ايران و لهستان در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، دو طرف تمايل خود را بر گسترش همكاري هاي فيمابين در زمينه هاي تخصصي اسناد و علوم كتابخانه اي اعلام كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين ديدار ابتدا دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، ضمن خوش آمد گويي به دكتر ماكوفسكي، رئيس كتابخانه ملي لهستان، ابراز اميدواري كرد كه هيأت لهستاني در مدت زمان حضور خود در ايران استفاده لازم را از بازديدهاي خويش ببرد و با توجه به پتانسيل هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و همچنين كتابخانه ملي لهستان، شرايط براي گسترش همكاري ها مهيا شود.
صلاحي در ادامه ضمن تاكيد بر مشتركات فرهنگي و تاريخي ايران و لهستان گفت: همانطور كه مي دانيد سابقه تبادلات فرهنگي و تاريخي ايران و لهستان از سابقه اي طولاني و غني برخوردار است و در اين زمينه مثال هاي زيادي وجود دارد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ادامه داد: بر اساس اسناد موجود از 25 سال قبل تاكنون همكاري هاي كتابخانه اي دو كشور به ويژه در زمينه تبادل كتاب از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و در آينده نيز با امضاء موافقتنامه هاي في مابين اين روند از رشد بيشتري برخوردار خواهد شد.
صلاحي در مورد سوابق تاريخي ميان دو كشور اضافه كرد: شواهد و قرائن درباره سابقه طولاني روابط ايران و لهستان زياد است. مثلا در قرن 15 در سال 1474 ميلادي در زماني كه برخي قدرت ها تمايل به تجزيه لهستان داشتند، ايران جزء ممالكي در آن وقت بود كه با اين كار شديدا مخالفت كرد. همچنين مي توانيم از سال 1942 ياد كنيم كه در جنگ جهاني دوم، حدود 120 هزار نفر از پناهندگان لهستاني به دليل مشكلات ناشي از جنگ وارد ايران شدند و برخي از آنان حتي در اينجا ماندگار و ساكن نيز شدند و در شهرهايي نظير تهران، انزلي و مشهد ريشه دواندند.
دكتر صلاحي با نقبي به تاريخ كهن دو كشور ادامه داد: امروز با توجه به سرگرداني بشر در ايسم هاي بشرساخته نظير مدرنيسم و يا پست مدرنيسم، ملت هايي از سرگرداني رهايي مي يابند كه به اصل خويش و تاريخ و گذشته خويش بازگردند و ايران و لهستان با توجه به سابقه كهن خويش آمادگي اين امر را دارند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه بر آمادگي ايران براي امضاء توافقنامه جديد ميان كتابخانه هاي ملي دو كشور به منظور گسترش همكاري هاي فني و تخصصي تاكيد كرد و در ادامه بندهايي از توافقنامه پيش بيني شده نيز مورد بررسي دو طرف قرار گرفت.
در يكي از بندهاي توافقنامه آينده، دوطرف بر گسترش تبادل نسخ خطي ميان يكديگر به صورت ديجيتالي به توافق رسيدند. همچنين در بندي ديگر قرار بر اين شد كه كتابشناسي اسناد ايران در لهستان و اسناد لهستان در ايران مورد تبادل طرفين به منظور بهره مندي پژوهشگران قرار گيرد. در يكي از بندهاي توافق نامه آينده نيز دو طرف بر برگزاري نمايشگاهي در روزهاي ملي يكديگر در كشورهاي هم به توافق رسيدند.
در ادامه اين جلسه دكتر ماكوفسكي ضمن ابراز خوشحالي از حضورش در ايران گفت: بسيار از مهمان نوازي اين چند روز تشكر مي كنم و عقيده قلبي من اين است كه در اين چند روز با افراد بسيار خوبي ديدار داشتم.
وي افزود: مطمئن باشيد كه حافظه بسيار خوبي نسبت به ايران داريم و بالاخص كمك هاي ايران را در جنگ جهاني دوم فراموش نمي كنيم.
ماكوفسكي همچنين ضمن تشريح برخي از ديدارهايش در ايران ادامه داد: من براي اولين بار به ايران آمده ام اما مايلم اين اولين گام در جهت افزايش همكاري هاي في مابين باشد. چرا كه ما نيز در كتابخانه ملي لهستان داراي اسناد بسيار قديمي درباره ايران هستيم و مايليم آن را به صورت ديجيتال با ايران تبادل كنيم.
در ادامه جلسه، دوطرف بر نهايي شدن هرچه سريعتر بندهاي توافقنامه فيمابين تاكيد كردند تا در آينده اي نزديك به امضاء دوطرف برسد.
شركت در نشست خبري مشترك
دكتر اسحق صلاحي و دكتر ماكوفسكي رؤساي كتابخانه هاي ملي ايران و لهستان بعد از نشست دوجانبه در كنفرانس خبري مشترك شركت كردند.
در اين نشست خبري كه با پرسش و پاسخ خبرنگاران رسانه هاي جمعي همراه بود، در پاسخ به يكي از سوالات درباره چگونگي شرايط نگهداري اسناد و نسخ خطي فارسي در كتابخانه ملي لهستان، دكتر ماكوفسكي گفت: در حال حاضر از اسناد و نسخه هاي خطي مربوط به ايران در كتابخانه ملي لهستان به خوبي محافظت مي شود و همه آنها به صورت ديجيتال نيز آماده خواهند شد.
ماكوفسكي در پاسخ به اين سوأل كه آيا امكان تبادل نسخه هاي اصلي اين اسناد وجود دارد يا خير گفت: ما قطعا مي توانيم آنها را در نمايشگاه هاي مشترك به نمايش دربياوريم.
رئيس كتابخانه ملي لهستان در ادامه بر تبادل منابع غير كتابي نظير صفحه هاي قديمي موسيقي و نسخه فيلم هاي ساخته شده در لهستان تاكيد كرد و ادامه داد: طبق توافق نامه اي كه در آينده به امضاء خواهد رسيد ما مي توانيم در زمينه هاي گوناگون همكاري هايمان را گسترش دهيم. در پايان اين ديدار كه به ضيافت شامي به افتخار حضور دكتر ماكوفسكي و هيأت همراه منتهي شد چند منبع اطلاعاتي نظير تصوير يك نقشه قديمي مربوط به ايران با نام تاريخي خليج فارس و سي دي هاي كتابشناسي منابع موجود درباره كشور لهستان در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، تبادل شد.