فهرستگان نسخه های خطی ایران(فنخا) به نمایشگاه کتاب تهران رسید


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۱:۱۹
فهرستگان نسخه های خطی ایران(فنخا) به نمایشگاه کتاب تهران رسید
مجموعه فهرستگان نسخه هاي خطي ايران( فنخا) كه براي اولين بار توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عرضه مي شود.
مجموعه فهرستگان نسخه هاي خطي ايران( فنخا) كه براي اولين بار توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عرضه مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين مجموعه، فهرست مشتركي از اطلاعات نسخه هاي خطي يا عكسي موجود در ايران ازسال 1305تا نيمه اول 1390 را شامل مي شود و 5 جلد آن در نمايشگاه بين المللي عرضه خواهد شد. اطلاعات موجود در "فنخا" كه از ميان بيش از 500 فهرست معتبر نسخه هاي خطي استخراج شده است، بيش از 320 هزار عنوان نسخه خطي موجود در ايران را در برمي گيرد. اين فهرست با محور قراردادن هر اثر، از عنوان و مولف كتاب به عنوان دو شناسه مهم در بازيابي اطلاعات مربوط به آثار استفاده كرده است.
نام مستند كتاب؛ آوانگاري نام كتاب؛ نام مستند مولف همراه با تاريخ تولد و وفات؛ آوانگاري نام مولف؛ اطلاعات مربوط به آثار پيشيني كه اثر مورد نظر با آنها مرتبط است؛ نام افراد دخيل در شكل گيري اثر؛ تاريخ و محل تاليف ؛ توصيفي كوتاه درباره محتوا؛ آغاز و انجام اثر؛ چاپ اثر؛ منابع و مصادري كه حاوي اطلاعاتي درباره اثر و يا مولف هستند؛ معرفي آثاري كه پس از اثر مورد نظر تاليف شده اند و با آن ارتباط دارند، از جمله اطلاعات كتابشناختي موجود در فنخا است.
هم چنين در اطلاعات نسخه شناسي فهرستگان نسخه هاي خطي ايران، اطلاعاتي مانند شهر و كتابخانه اي كه نسخه در آن نگهداري مي شود؛ آغاز و انجام نسخه؛ اطلاعات مربوط به مباحث مندرج در نسخه؛ حجم نسخه به حجم كل كتاب و گزارش افتادگي هاي احتمالي؛ نوع خط نسخه؛ نام كاتب همراه با تاريخ و محل كتابت؛ شكل ظاهري و تزئينات مندرج در آن؛ معرفي و گزارش نوشته هايي كه علاوه بر متن در نسخه درج شده اند مانند مصصح، حاشيه، اطلاعات مربوط به وقف يا اهداي نسخه؛ نوع كاغذ، جلد، تعداد صفحات و قطع آن؛ منبعي كه اطلاعات مربوط به نسخه از آن ذكر شده ، گردآوري و درج شده است.
اين مجموعه معتبر داراي فهرست مستند مولفان است و منبع اخذشده اطلاعات در آن به طور مشخص وجود دارد تا امكان ارزيابي و داوري براي مراجعه كننده فراهم شود.
از نكات بارز در فهرستگان نسخه هاي خطي ايران، وجود 10 نمايه كامل است كه امكان استفاده حداكثري در كوتاه ترين زمان را براي پژوهشگران فراهم مي كند. نمايه مولفان در دو جلد و نمايه موضوعي، كاتبان، واقفان، اهداء شوندگان، محل هاي تاليف، محل هاي كتابت، نسخه هاي به خط مولف، اعلام و اماكن از نمايه هاي مورد استفاده براي بازيابي بهتر پژوهشگران است.
اين مجموعه كه با تلاش يك دهه كتاب شناسان، فهرست نگاران و نسخه شناسان ايراني و با همكاري پژوهشگران موسسه فرهنگي-پژوهشي الجواد آماده سازي و جمع آوري شده، مجموعه اي 40 جلدي است كه حداكثر تا 2 سال آينده تمامي جلدهاي آن توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر مي شود.
محققان، پژوهشگران، موسسات علمي، پژوهشي و دانشگاهي، كتابخانه هاي سراسر كشور مي توانند با خريد اين مجموعه در روزهاي برگزاري نمايشگاه بين الملي كتاب تهران، از 20 درصد تخفيف بهره مند شوند.
متقاضيان مي توانند فرم مربوط به خريد را با مراجعه به وب سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي به آدرس http://nlai.ir تكميل و به نشاني انتشارات سازمان ارسال نمايند. همچنين تلفن فروشگاه هاي شماره 1 و 2 سازمان به شماره 81623315 و 88941946 پاسخ گوي متقاضيان و دريافت درخواست آنان است.