استقبال بازدیدکنندگان از بخش تاریخ شفاهی غرفه کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۸:۴۹
استقبال بازدیدکنندگان از بخش تاریخ شفاهی غرفه کتابخانه ملی
بخش تاريخ شفاهي غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با استقبال بازديدكنندگان روبرو شده است.
بخش تاريخ شفاهي غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با استقبال بي شمار بازديدكنندگان روبرو شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. بخش تاريخ شفاهي، از جمله بخش هاي متنوع و پربازديد غرفه سازمان به شمار مي رود كه شامل مصاحبه با شخصيت ها و رجال سياسي و فرهنگي زمان پهلوي دوم است.
هدف از اين بخش آشنايي بازديدكنندگان با مجموعه پروژه تاريخ شفاهي ايران است كه با همت جمعي از پژوهشگران عرصه تاريخ، اسناد و ارتباطات و با حمايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي صورت گرفته است.
همه روزه مشتاقان بسياري از طريق نمايشگر نصب شده در غرفه سازمان، بخش هايي از اين مصاحبه ها را مشاهده مي كنند.
بخش تاريخ شفاهي در قالب برنامه "تاريخ شفاهي ايران"، مجموعه اي از ده ها گفتگوي پژوهشي با تصميم سازان و بازيگران عرصه اصلي عصر پهلوي دوم است كه پس از 10 سال پي گيري در خلال صدها ساعت مصاحبه صوتي و تصويري و هزاران برگ سند تاريخي به عنوان منبعي دست اول و ارزشمند از تجارب، كاميابي ها و ناكامي هاي حكومت داري در دوره يادشده به شمار مي رود.
گفتني است رونمايي از تمام مصاحبه هاي صورت گرفته، سه شنبه 19 ارديبهشت مصادف با روز ملي اسناد و ميراث مكتوب انجام مي شود.