با حضور رئیس جمهور از "مجموعه تاریخ شفاهی ایران" و "فهرستگان نسخ خطی ایران" رونمایی شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۸:۱۶
با حضور رئیس جمهور از
صبح امروز(سه شنبه 19 ارديبهشت) و با حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران از مجموعه "تاريخ شفاهي ايران" و "فهرستگان نسخ خطي ايران(فنخا)" رونمايي شد.
صبح امروز(سه شنبه 19 ارديبهشت) و با حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران از مجموعه "تاريخ شفاهي ايران" و "فهرستگان نسخ خطي ايران(فنخا)" رونمايي شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين مراسم كه دكتر سيد محمد حسين حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، علي معلم رئيس فرهنگستان هنر و جمعي از نخبگان فرهنگي و علمي كشور حضور داشتند، از مجموعه تاريخ شفاهي ايران كه شامل مصاحبه با شخصيت ها و رجال سياسي و فرهنگي زمان پهلوي دوم است رونمايي شد.
اين مجموعه كه با همت جمعي از پژوهشگران عرصه تاريخ، اسناد و ارتباطات و با حمايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي فراهم آمده است، مجموعه اي از ده ها گفتگوي پژوهشي با تصميم سازان و بازيگران عرصه اصلي عصر پهلوي دوم است كه پس از 10 سال پي گيري در خلال صدها ساعت مصاحبه صوتي و تصويري و هزاران برگ سند تاريخي به عنوان منبعي دست اول و ارزشمند از تجارب، كاميابي ها و ناكامي هاي حكومت داري در دوره يادشده به شمار مي رود.
در اين مجموعه گفتگو با شخصيت هايي همچون اميرحسين اميرپرويز، مصطفي الموتي، محمد حسين موسوي، كاظم وديعي، منوچهر گنجي، نصير عصار، اميرهوشنگ آريانپور، غلامرضا افخمي، احمد علي انصاري، منوچهر آريانا، خداداد فرمانفرمائيان، اسكندر فيروز، پرويز حكمت، فرهنگ مهر، هوشنگ نهاوندي، منوچهر رزم آرا، احمد اصرار، داريوش آشوري و محمد شيري يزدي به چشم مي خورد.
همچنين فهرستگان نسخ خطي ايران "فنخا" فهرست مشتركي از اطلاعات نسخه هاي خطي يا عكسي موجود در ايران ازسال 1305تا نيمه اول 1390 را شامل مي شود كه توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شده است. اين مجموعه با تلاش يك دهه اي كتاب شناسان، فهرست نگاران و نسخه شناسان ايراني و با همكاري پژوهشگران موسسه فرهنگي-پژوهشي الجواد آماده سازي و جمع آوري شده و مجموعه اي 40 جلدي است كه حداكثر تا 2 سال آينده تمامي جلدهاي آن توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر مي شود.