"فرمان دکتر احمدی نژاد برای بازگشایی پلمپ مراکز هسته ای ایران" در آرشیو ملی ثبت شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۷:۴۴
صبح امروز( سه شنبه 19 ارديبهشت) در مراسمي فرمان دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران براي فك پلمپ مراكز هسته اي ايران ثبت و در آرشيو ملي ايران قرار گرفت.
صبح امروز( سه شنبه 19 ارديبهشت) در مراسمي فرمان دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران براي فك پلمپ مراكز هسته اي ايران ثبت و در آرشيو ملي ايران قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. همزمان با روز ملي اسناد و ميراث مكتوب و با حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، دكتر سيد محمد حسين حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، علي معلم رئيس فرهنگستان هنر و جمعي از انديشمندان و نخبگان، فرمان تاريخي رئيس جمهور در سال 1384 مبني بر بازگشايي مراكز هسته اي ايران ثبت و در آرشيو ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي قرار گرفت.