اطلاعات پایگاه تخصصی خلیج فارس توسط مردم تکمیل می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۲۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۵:۵۲
اطلاعات پایگاه تخصصی خلیج فارس توسط مردم تکمیل می شود
"پايگاه تخصصي خليج فارس" كه توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي راه اندازي شده است، در آينده اي نزديك به پايگاهي مردمي براي ثبت اطلاعات مربوط به خليج فارس تبديل مي شود.
"پايگاه تخصصي خليج فارس" كه توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي راه اندازي شده است، در آينده اي نزديك به پايگاهي مردمي براي ثبت اطلاعات مربوط به خليج فارس تبديل مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين پايگاه تخصصي كه همزمان با روز ملي اسناد وميراث مكتوب افتتاح شده ، با همكاري عموم مردم و تعداي از آرشيوها و مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و بانك هاي اسنادي(مهتاب) ايجاد شده است.
"پايگاه تخصصي خليج فارس" كليه اطلاعات موجود در مراكز آرشيوي و اسنادي مانند اسناد مكاتبات، نقشه ها و عكس ها را در مجموعه اي استاندارد گردآوري و پردازش مي كند و در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد.
چنانچه مردم كشورمان اسناد و اطلاعاتي در رابطه با خليج فارس داشته باشند، مي توانند اين اطلاعات را بارگذاري كنند كه پس از مراحل بررسي، يكسان سازي و پردازش در پايگاه قرار مي گيرد. علاقه مندان مي توانند براي استفاده از اين اسناد و اطلاعات به آدرس اينترنتي مجموعه تخصصي خليج فارس مراجعه نمايند.