لغو عضویت راهکار پیشنهادی مراجعان برای برخورد با آسیب رسانان به کتاب


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۲۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۵:۲۰
لغو عضویت راهکار پیشنهادی مراجعان برای برخورد با آسیب رسانان به کتاب
نتايج پژوهش صورت گرفته در ميان تعدادي از دانشجويان مراجعه كننده به كتابخانه ملي حاكي از آن است كه بيش از 8/88 درصد آنان لغو عضويت، جريمه نقدي و تعليق عضويت را راهكار مناسب مقابله با افرادي مي دانند كه به منابع ملي آسيب مي رسانند.
نتايج پژوهش صورت گرفته در ميان تعدادي از دانشجويان مراجعه كننده به كتابخانه ملي حاكي از آن است كه بيش از 8/88 درصد آنان لغو عضويت، جريمه نقدي و تعليق عضويت را راهكار مناسب مقابله با افرادي مي دانند كه به منابع ملي آسيب مي رسانند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين نظر سنجي كه در مدت برگزاري نمايشگاه كتاب هاي آسيب ديده در كتابخانه ملي انجام شده ، با هدف دستيابي به شيوه هاي مناسب تر پياده سازي قوانين حفاظت منابع ملي صورت گرفته است.
در اين نظر سنجي بيش از 1/87 درصد از مراجعين، محل نمايشگاه را مناسب ارزيابي كردند و آن را در تغيير نگاه خود به حفاظت از كتاب ها و منابع ملي موثر دانستند.
خط كشي و علامت گذاري در منابع، گذاشتن هر نوع وسيله از جمله قلم بين صفحات كتاب‌ها، استفاده از خودكار، ماركر و مداد در متن كتاب، ريختن چاي روي صفحات آن، استفاده از صفحات خالي به جاي چرك نويس و اقداماتي از قبيل پاره كردن صفحات كتاب از مصاديق بارز آسيب رساندن به كتاب است كه در مورد كتاب هاي تك نسخه اي خسارت هاي جبران ناپذيري را به دنبال دارد.
گفتني است "نمايشگاه كتاب هاي آسيب ديده" در طبقه همكف سازمان اسناد و كتابخانه ملي هم چنان برپاست و اعضاء و مراجعين مي توانند نتيجه رفتارهاي آسيب رسانان را با يار مهربان مشاهده كنند.