دیدار رئیس کتابخانه فردوسی تاجیکستان با رئیس کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۲۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۵:۵
دیدار رئیس کتابخانه فردوسی تاجیکستان با رئیس کتابخانه ملی
در ديدار سليموف رئيس كتابخانه فردوسي تاجيكستان و دكتر اسحق صلاحي، دو طرف بر ضرورت گسترش روابط ميان دو كتابخانه تاكيد كردند.
در ديدار سليموف رئيس كتابخانه فردوسي تاجيكستان و دكتر اسحق صلاحي، دو طرف بر ضرورت گسترش روابط ميان دو كتابخانه تاكيد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. سليموف در اين ديدار با ابراز خرسندي از حضور در كتابخانه ملي از بخش هاي مختلف كتابخانه بازديد كرد.
طرف تاجيكي در اين ديدار خواستار استفاده از تجربيات كتابداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و هم چنين حضور در كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط سازمان شد.
دكتر صلاحي نيز در اين ديدار با توجه به اشتراكات زباني، ديني و فرهنگي ميان دو كشور، در خصوص امضاي تفاهم نامه اعلام آمادگي كرد.