عملی کردن منویات مقام معظم رهبری درباره کتاب و میزان مطالعه، مهم ترین هدف استراتژیک کتابخانه ملی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۱:۴
عملی کردن منویات مقام معظم رهبری درباره کتاب و میزان مطالعه، مهم ترین هدف استراتژیک کتابخانه ملی است
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. كه امروز صبح يكشنبه 21 خرداد در جمع خبرنگاران و رزونامه نگاران رسانه هاي مختلف خبري و خبرگزاري ها حضور داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره هدف تدوين برنامه استراتژيك سازمان گفت: يكي از اهداف اين برنامه ريزي، جامه عمل پوشاندن به منويات مقام معظم رهبري درباره كتاب و ميزان مطالعه است، چنانكه ايشان علاقه مندند تا نسبت به خريد كالاهاي فرهنگي به ويژه كتاب در سبد كالاي خانواده ايراني، رشد روزافزوني داشته باشد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. كه امروز صبح يكشنبه 21 خرداد در جمع خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه هاي مختلف خبري و خبرگزاري ها حضور داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره هدف تدوين برنامه استراتژيك سازمان گفت: يكي از اهداف اين برنامه ريزي، جامه عمل پوشاندن به منويات مقام معظم رهبري درباره كتاب و ميزان مطالعه است؛ چنانكه ايشان علاقه مندند خريد كالاهاي فرهنگي به ويژه كتاب در سبد كالاي خانواده ايراني، رشد روزافزوني داشته باشد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين نشست خبري، خبرنگاران و روزنامه نگاراني از رسانه هاي مختلف خبري و خبرگزاري ها حضور داشتند و سوالاتي با محوريت برنامه ريزي استراتژيك سازمان پرسيدند.
دكتر صلاحي در پاسخ به سوالي درباره اهداف كلان اين برنامه گفت: مهم ترين هدف اين برنامه تاثيرگذار كردن سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بحث هاي مهم مرتبط با سياستگذاري هاي علمي و فرهنگي است و از سوي ديگر رسيدن به جايگاهي كه در برنامه سند چشم انداز توسعه كشور در بيست ساله آينده نشانه گذاري شده نيز از ديگر اهداف مهم اين برنامه ريزي است. چرا كه نتايج اين برنامه در سال 1404 كاملا قابل لمس مي شود و در واقع ما اين برنامه را به صورت 13 ساله و در قالب دو برنامه 5 ساله و يك برنامه 3 ساله تدارك ديده ايم تا به اهدافمان در مسير سند چشم انداز به صورت دقيق تري نائل شويم.
دكتر صلاحي در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره چگونگي حضور سازمان در مجامع بين المللي مرتبط با اهداف سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: ما اكنون برنامه ريزي مناسبي براي همكاري با مجامع بين المللي داشته ايم و براي مثال امسال به صورت فعال در كنفرانس ايفلا حضور خواهيم داشت و مقالاتي نيز در آنجا از سوي همكاران ارائه خواهيم كرد. وي افزود: نشست امسال ايفلا در كشور فنلاند برگزار مي شود و هر دو مقاله ارسالي ما نيز تصويب شده است. دكتر صلاحي همچنين يادآور شد كه در آينده تلاش بيشتري براي حضور در مجامع مهم بين المللي مرتبط نظير ايكا و سواربيكا خواهيم داشت.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره روشن نبودن برخي از زواياي برنامه استراتژيك سازمان توضيح داد: هر سازماني براي تحقق ماموريت خود با شرايط عدم قطعيت و ريسك مواجه است و در واقع نيازمند برنامه ريزي منعطف است. ما براي اينكه بدانيم براي رسيدن به اهدافمان چه مسيري را بايد طي كنيم و چگونه بايد طي كنيم، قطعا نيازمند اين برنامه ريزي هستيم و اصولا براي شناخت اهدافمان به عنوان يك سازمان تاثيرگذار فرهنگي كه وظيفه اش حفظ و انتقال ميراث مكتوب به نسل هاي آينده است، نيازمند برنامه ريزي مدون و علمي بوديم كه الحمدااله با همكاري متخصصان برنامه ريزي و همكاران سازمان در طول يكسال اين برنامه تدوين شد و هم اكنون آماده است تا وارد فاز اجرا شود.
دكتر صلاحي همچنين در پاسخ به چرايي اعلام اين برنامه بعد از گذشت يكسال گفت: در اين نوع برنامه ريزي ما به درخواست هاي بدنه سازمان توجه داشتيم و نظر مديران اولويت بعدي ما بود. در واقع ما برنامه را از كف سازمان شروع كرديم؛ چون در واقع بدنه سازمان مي تواند برآوردها در حيطه اجرايي را تشخيص دهد و هدف ما هم اجرايي كردن اين برنامه بود.