تجدید چاپ کتاب رده دی. اس.آر. تاریخ ایران توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۰:۴۸
تجدید چاپ کتاب رده دی. اس.آر. تاریخ ایران توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ويراست چهارم كتاب ردهDSR تاريخ ايران نوشته استاد كامران فاني توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي انتشار يافت و با استقبال خوب اهالي كتاب و كتابداران روبرو شد.
ويراست چهارم كتاب ردهDSR تاريخ ايران نوشته استاد كامران فاني توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي انتشار يافت و با استقبال خوب اهالي كتاب و كتابداران روبرو شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. ويراست اول اين اثر در شهريور 1359 منتشر شده بود و بنا بر نظر نويسنده كتاب، در واقع برخي از نيازها باعث شد تا نگارش چنين اثري به انجام برسد. چنانكه استاد فاني تنظيم و تدوين كننده اين كتاب در مقدمه ويراست اول آورده: "در گذشته تنوع موضوعات و يا در واقع متنوع ديدن موضوعات بسيار كمتر از زمان ما بوده است و طبيعي است كه كثرت و تنوع كتاب و موضوع طبقه بندي هاي ريز و دقيق را ناگزير مي كند."
همچنين نويسنده اين كتاب در بخش هايي از يادداشت ويراست چهارم درباره روند تكاملي ويراست نهايي آن آورده: "اينك كه ويراست چهارم اين كتاب منتشر مي شود، تغييرات و اضافات لازم انجام پذيرفته است و كمبودها بر اساس نياز كتابخانه هاي ايران و بر مبناي انتشارات تازه و رف برگه هاي كتابخانه ملي رفع گرديده است."
از ديگر ويژگي هاي اين كتاب مقدمه دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي بر آن است كه در آن ضمن تاكيد بر پيشرو بودن ايرانيان در علوم مختلف، بر ضرورت توجه به گسترش رده هاي طبقه بندي علم بر مبناي فرهنگ اسلامي و ايراني تاكيد شده است. چنانكه در قسمت هايي از اين مقدمه مي خوانيم:" تعداد كتاب هايي كه تمامي سير پر فرازو نشيب تاريخ ايران را از هزاره هاي دوردست ماقبل تاريخ تا زمان حاضر بازنمايد و كل ادوار تاريخي ايران را دربرداشته باشد بسيار است. مورخان ايراني به ويژه در دوران اسلامي، و نيز مورخان بيگانه تاكنون آثار بسياري درباره تاريخ ايران نوشته اند كه بالغ بر ده ها هزار عنوان مي شود و همه ساله بر تعداد آنها افزوده مي گردد...رده بندي رايج كنوني، از جمله رده بندي كتابخانه كنگره و رده بندي ديويي در مباحث و مسائل خاص فرهنگ ملل و اقوام غيرغربي- به ويژه اسلامي و ايران- كاستي ها و كژي هايي بسيار دارد و لازمست كه در تغيير و تكميل آن بكوشيم و آن را با نيازهاي خود تطبيق دهيم."
لازم به ذكر است ويراست چهارم اين كتاب كه براي اولين نوبت در شمارگان 2هزار نسخه و در قطع وزيري متوسط، به همراه نمايه 30 صفحه اي، توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي چاپ شده است، در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در سال 1391عرضه شد و هم اكنون نيز علاقه مندان به تهيه آن مي توانند كتاب مذكور را از فروشگاه هاي انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي تهيه كنند.