معرفی آرشیوهای ترکیه و عثمانی در ساختمان آرشیو ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۰:۱۶
معرفی آرشیوهای ترکیه و عثمانی در ساختمان آرشیو ملی ایران
نشست تخصصي معرفي آرشيوهاي تركيه و عثماني در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد .
نشست تخصصي معرفي آرشيوهاي تركيه و عثماني در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين نشست با نگاهي آماري به اسناد موجود در آرشيو عثماني، پيشينه تاريخي آنها و زبان هايي كه اسناد به آن نگاشته شدند، پرداخته شد و دو نفر از كارشناسان آرشيو ملي ايران به توضيحاتي در خصوص آرشيو عثماني و تركيه و چگونگي طبقه بندي و دسترسي به اين اسناد پرداختند.
در آرشيو عثماني نزديك به 150 ميليون سند مربوط به سال هاي 900 تا 1923 ميلادي وجود دارد و بيشتر اين اسناد تاريخي هستند. گفتني است آرشيو ملي عثماني در استانبول واقع است و از نظر وجود اسناد سفارت ايران در دوران ناصرالدين شاه قاجار تا رضا شاه پهلوي براي تاريخ ايران اهميت دارد.