ششمین دوره عملی" آسیب شناسی و مرمت آثار مکتوب" توسط کتابخانه ملی برای کشورهای منطقه برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۰:۰
ششمین دوره عملی
ششمين دوره عملي " آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب" توسط كارشناسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران براي كارشناسان قزاقستان برگزار شد.
ششمين دوره عملي " آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب" توسط كارشناسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران براي كارشناسان قزاقستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين دوره 6 روزه در راستاي تعامل سازمان با كشورهاي منطقه و اجراي تفاهم نامه هاي منعقد شده با كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و شعبه جنوب و غرب آسياي شوراي جهاني آرشيو (سواربيكا) برگزار شده است.
در اين دوره كارشناسان كشور قزاقستان با عوامل آسيب رسان به اسناد و كتب، استانداردهاي حفاظت و نگهداري اسناد، آسيب شناسي بيولوژيك، نمونه برداري و شناسايي آلودگي ها، روش‌هاي اسيدزدايي، روش هاي مختلف ضدعفوني، روش هاي باز كردن الحاقات اضافي، تهيه چسب ها و رنگ هاي مورد استفاده در مرمت، انواع روش هاي مرمتي و همچنين در انتهاي دوره با روش دوخت كتاب، صحافي آن و مرمت جلدهاي چرمي آشنا مي شوند.
بازديد از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران از برنامه هاي ديگر اين دوره است. گفتني است اين دوره از تاريخ 20 خرداد آغاز شده و تا 25 خرداد ادامه دارد.