تاکید رایزن فرهنگی سفارتخانه جمهوری قزاقستان بر تداوم همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۹:۲۹
تاکید رایزن فرهنگی سفارتخانه جمهوری قزاقستان بر تداوم همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی
رايزن فرهنگي سفارتخانه جمهوري قزاقستان در ديدار با مدير روابط بين الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، بر گسترش دامنه توافقات و فعاليت هاي فرهنگي دوطرف تاكيد كرد.
رايزن فرهنگي سفارتخانه جمهوري قزاقستان در ديدار با مدير روابط بين الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، بر گسترش دامنه توافقات و فعاليت هاي فرهنگي دوطرف تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين ديدار نيك مراد حيدراف با اشاره بر نزديكي ها و مشابهت هاي فرهنگي دوطرف، پيشنهاد داد تفاهم نامه هاي تازه اي ميان بخش هاي مختلف فرهنگي جمهوري قزاقستان و سازمان اسناد و كتابخانه ملي منعقد شود.
وي همچنين با اشاره به امضاء يادداشت تفاهم نامه همكاري ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي جمهوري قزاقستان در گذشته، افزود: كتابخانه هاي ملي دو طرف در گذشته توافقاتي را در زمينه هاي مختلف فرهنگي، به ويژه در حيطه سازماندهي ذخاير و منابع اطلاعاتي داشته اند كه تا اواسط سال جاري شمسي اعتبار دارد و پيشنهاد مي كنيم اين يادداشت تفاهم همكاري، براي آينده نيز تمديد گردد، چرا كه از زمان آغاز اجراي آن در سال 1386 تاكنون ظرفيت هاي بيشماري را پيش روي هر دو كتابخانه قرار داداه است.
در اين ديدارخانم آبيكوا گلشاد رئيس بخش نسخه هاي خطي كتابخانه ملي علمي قزاقستان نيز كه براي شركت در دوره "آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب " در سازمان به ايران آمده بود حضور داشت و بر تداوم تفاهم نامه مذكور تاكيد نمود.
شايان ذكر است يادداشت تفاهم نامه همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي علمي جمهوري قزاقستان در سال 1386 به امضاء دو طرف رسيده بود و مهرماه امسال مدت اعتبار آن به اتمام مي رسد. همچنين قابل ذكر است در اين تفاهم نامه بر گسترش همكاري ها در زمينه هايي نظير توسعه هماهنگي در جهت تحقق برنامه كلي نگهداري و ديجيتالي كردن نسخ خطي قديمي و چاپي از تاريخ و فرهنگ قزاقستان و ايران و تبادل متخصصين در حيطه علوم كتابداري و آرشيوي، تاكيد شده بود.