"زنده خاموش" در کتاب منتشر شده سازمان اسناد و کتابخانه ملی معرفی می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۳۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۸:۲۵
كتاب " عوامل ميكروبي آسيب رسان به مواد آرشيوي و كتابخانه اي"، توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
كتاب " عوامل ميكروبي آسيب رسان به مواد آرشيوي و كتابخانه اي"، توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين كتاب كه به كوشش محمد قهري و با همكاري صديقه روحي تدوين شده است، به معرفي عوامل مختلف آسيب رسان به منابع و مواد آرشيوي و كتابخانه‌اي مي پردازد. اين عوامل، به طور كلي، در سه دسته فيزيكي، شيميايي و زيستي تعريف مي‌شوند.
اين كتاب به تفصيل درباره عوامل بيولوژيك ميكروارگانيسمي شامل قارچ‌ها و باكتري‌هاي مسبب آلودگي و فساد در منابع كاغذي بحث مي‌كند و در فصول جداگانه‌اي خصوصيات زيست‌شناسي، روش‌هاي جداسازي و شناسايي آن‌ها از روي اسناد آلوده و يا آسيب ديده كاغذي، انواع و چگونگي اين آسيب‌ها و روش‌هاي كنترل و پيشگيري از آسيب را بيان مي‌كند.
بخش اول اين كتاب با عنوان "جنبه‌هاي عمومي آسيب‌شناسي عوامل بيولوژيك" شامل كليات، ويژگي‌هاي قارچ‌ها، مقابله با آسيب‌هاي ناشي از قارچ‌ها،‌ اشياي غيركاغذي تاريخي و فرهنگي، جنبه‌هاي بهداشت و سلامت كاركنان بخش‌هاي حفاظت و مرمت است.
بخش دوم نيز با عنوان"خصوصيات زيستي عوامل ميكروبي مسبب فساد كاغذ و مواد سلولزي" شامل آشنايي با خصوصيات باكتري‌هاي تجزيه‌كننده مواد سلولزي و آشنايي با خصوصيات ظاهري و ميكروسكوپي قارچ‌هاي آسيب رساننده است.
براي اين كتاب دو نمايه فارسي و انگليسي در نظر گرفته شده است. مخاطبان اين كتاب،‌ پژوهشگران، كاركنان حوزه مرمت و حفاظت منابع آرشيوي و كتابخانه‌اي و دانشجويان رشته‌هاي كتابداري، هنر، باستان‌شناسي، مرمت آثار تاريخي هستند.
عوامل ميكروبي به دليل آن‌كه به آرامي موجب فساد و خرابي در اشيا و مواد كتابخانه‌اي و آرشيوي مي‌شوند و مانند حشرات يا جوندگان براي عموم قابل‌رؤيت نيستند و مشاهده آنان نياز به وسايل خاصي دارد، عوامل "زنده‌ خاموش" ناميده مي‌شوند.
" عوامل ميكروبي آسيب رسان به مواد آرشيوي و كتابخانه اي"، داراي 225 صفحه و توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است.
علاقه مندان مي توانند براي خريد اين كتاب به فروشگاه انتشارات سازمان مراجعه يا با تلفن 81623315 تماس حاصل فرمايند.