همکاری های ایران در زمینه انتقال تجارب کتابخانه ای به ارمنستان تداوم می یابد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۳۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۸:۱۰
همکاری های ایران در زمینه انتقال تجارب کتابخانه ای به ارمنستان تداوم می یابد
بر اساس تفاهم نامه اي كه امروز چهارشنبه 31 خرداد به امضاء دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و "تيكران زرگريان" رئيس كتابخانه ملي ارمنستان رسيد، همكاري هاي ايران در زمينه انتقال تجارب كتابخانه اي به ارمنستان تداوم مي يابد .
بر اساس تفاهم نامه اي كه امروز چهارشنبه 31 خرداد به امضاء دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و "تيكران زرگريان" رئيس كتابخانه ملي ارمنستان رسيد، همكاري هاي ايران در زمينه انتقال تجارب كتابخانه اي به ارمنستان تداوم مي يابد .
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين تفاهم نامه كه به مدت 3 سال ديگر تمديد شده، در راستاي همكاري هاي بيشتر و گسترش روابط فرهنگي، كتابخانه اي و اسنادي ميان دو كشور است و با پيگيري رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ايروان صورت پذيرفته است.
تبادل كارشناس، برگزاري نمايشگاه ها و دوره هاي آموزشي از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است. شايان ذكر است تفاهم نامه قبلي در سال 1386 به امضاء رسيده بود.