گزارش های پژوهشی دستگاه های اجرایی در کتابخانه ملی ثبت می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۱۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۵:۱۵
گزارش های پژوهشی دستگاه های اجرایی در کتابخانه ملی ثبت می شود
بر اساس مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي، گزارش هاي پژوهشي كليه دستگاه هاي اجرايي كشور بايد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ارسال و ثبت شود.
بر اساس مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي، گزارش هاي پژوهشي كليه دستگاه هاي اجرايي كشور بايد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ارسال و ثبت شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. با توجه نقش ميراث داري كتابخانه ملي و به دليل اهميت نگهداري و حفظ اسناد ، كليه دستگاه هاي اجرايي كشور موظف شدند دو نسخه از گزارش هاي پژوهشي انجام شده در دستگاه خود را به همراه لوح فشرده آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي تحويل دهند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضوي فعال و اثرگذار كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در شوراي انقلاب فرهنگي در مستندسازي و ميراث سازي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران نقش دارد و با مصوبه جديد اين كميته، امكان ذخيره سازي اين اطلاعات در ميراث مستند و اطلاع رساني به پژوهشگران كتابخانه ملي فراهم مي شود.
گفتني است كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران از كميته هاي شوراي انقلاب فرهنگي است كه با عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش و ترويج فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، ايجاد هماهنگي لازم بين دست‌اندركاران امور فرهنگي و آموزشي در جهت تحقق اهداف ياد شده و ارائه‌ برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي به‌منظور گسترش فرهنگ و تمدن اسلام و ايران تشكيل شده است.
تهيه و تنظيم، تصويب و ارائه متون آموزشي براي مقاطع مختلف تحصيلي و تعيين اولويت ‌ها در بحث ‌هاي پژوهشي مرتبط با فرهنگ و تمدن اسلام و ايران از ديگر اهداف شكل گيري كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران است.