ثبت آثار مشترک در حافظه جهانی موجب حفظ میراث بشری می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۱۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۲:۵۴
ثبت آثار مشترک در حافظه جهانی موجب حفظ میراث بشری می شود
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در مراسم ملاقات با وزير علوم و فناوري عراق گفت: سازمان آمادگي دارد، ميراثي كه متعلق به دو كشور است را در حافظه جهاني يونسكو ثبت كند، همچنين اين اشتياق در سازمان وجود دارد تا در مرمت اسناد، استانداردسازي كتابخانه هاي عراق و مباحث آموزشي كارشناسان عراقي در ايران و عراق همكاري داشته باشيم.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در مراسم ملاقات با وزير علوم و فناوري عراق گفت: سازمان آمادگي دارد، ميراثي كه متعلق به دو كشور است را در حافظه جهاني يونسكو ثبت كند، همچنين اين اشتياق در سازمان وجود دارد تا در مرمت اسناد، استانداردسازي كتابخانه هاي عراق و مباحث آموزشي كارشناسان عراقي در ايران و عراق همكاري داشته باشيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. هم چنين دكتر صلاحي در پاسخ به السامرائي در خصوص ارائه خدمات به اعضا از طريق وب سايت سازمان گفت: همه افراد در داخل و خارج از ايران كه به سايت سازمان دسترسي داشته باشند، مي توانند فهرست همه منابع را جستو كنند، اما متن كتاب هاي اسكن شده در دوبخش براي افراد پژوهشگر و دسترسي آزاد با اعمال برخي محدوديت ها فراهم شده است.
وي ادامه داد: تمام مراكز پژوهشي و علمي و پژوهشگران ويژه سازمان در هر كجا كه باشند مطالب پژوهشي درخواستي آنان ارسال مي شود.
دكتر صلاحي هم چنين در پاسخ به سوالي مبني بر بودجه سالانه سازمان گفت: بودجه سازمان نسبت به سال 1390، 48 درصد و نسبت به 7 سال پيش نيز 84 درصد رشد داشته است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي هم چنين در خصوص جايگاه رئيس جمهور به عنوان رئيس هيات امناي كتابخانه ملي گفت: كتابخانه و آرشيو ملي حافظه ملي كشور محسوب مي شود و براي ايجاد ضمايت اجرايي در تامين منابع و حفاظت آنها ارتباط درست تر و سريع تر بادستگاه هاي اجرايي ايشان، رياست هيات امنا را به عهده دارند و سازمان در جايگاه معاونت رياست جمهوري است.
وي هم چنين در پاسخ به سوالي در خصوص مراكز استاني و كيفيت منابع آنها گفت: تلاش بر اين است كه محورهاي اسنادي هر استان و كتاب هايي كه مربوط به جغرافياي هر منطقه است، در همان جا ثبت و نگهداري شود. اما همه اين اسناد و منابع در تهران نيز تجميع و نگهداري مي شود.
دكتر صلاحي نيز از وزير علوم درخواست كرد پايان نامه هايي كه در حوزه اسلام در دانشگاه هاي عراق توليد مي شود و هم چنين پايان نامه هاي ايراني هايي كه در آن جا درحال تحصيل يا فارغ التحصيل شده اند را گردآوري و به كتابخانه ملي ارسال كنند.
در انتهاي اين ديدار پيش نويس سند تفاهم نامه ميان وزارت علوم و فناوري عراق و سازمان اسناد و كتابخانه ملي ارائه شد تا در سفر آتي مقامات دو كشور به امضاء طرفين برسد.