برگزاری هفتمین دوره عملی" آسیب شناسی و مرمت آثار مکتوب" برای کشورهای منطقه توسط آرشیو ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۲۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۰:۴۷
برگزاری هفتمین دوره عملی
هفتمين دوره عملي "آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب" براي كشورهاي منطقه، با شركت كارشناسان مرمت عراق توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي در حال برگزاري است.
هفتمين دوره عملي "آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب" براي كشورهاي منطقه، با شركت كارشناسان مرمت عراق توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي در حال برگزاري است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در راستاي تعامل سازمان با كشورهاي منطقه و اجراي تفاهم نامه هاي منعقد شده با كشورهاي عضو همكاري هاي اقتصادي(اكو) و شوراي جهاني آرشيو منطقه جنوب و جنوب غربي آسيا(سواربيكا) ، هفتمين دوره آموزشي عملي "آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب"، توسط كارشناسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزارمي شود.
در اين دوره شش روزه، 6 نفر از كارشناسان اعزامي از آرشيو و كتابخانه ملي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عراق حضور دارند.
كارشناسان عراقي در اين دوره آموزشي پس از آشنايي و بازديد از ادارات كل شناسائي و فراهم آوري، تنظيم و پردازش و اطلاع رساني و ارتباطات، دوره عملي"آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب" را مي گذرانند. گفتني است اين دوره آموزشي از 24 آغاز شده و تا 29 تيرماه ادامه دارد.
پيش از اين نيز سازمان اسناد و كتابخانه ملي دوره هاي آسيب شناسي و مرمت آثار را براي كارشناسان گرجستاني و قزاقستاني برگزار كرده است.