جلسه دویست و هفتاد و یکم شورای اسناد ملی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۲۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۰:۱۶
جلسه دویست و هفتاد و یکم شورای اسناد ملی برگزار شد
دويست و هفتادويكمين جلسه شوراي اسناد ملي، با تصويب رديف هاي انتقالي و امحائي اسناد دولتي به پايان رسيد.
دويست و هفتادويكمين جلسه شوراي اسناد ملي، با تصويب رديف هاي انتقالي و امحائي اسناد دولتي به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين جلسه 33 رديف از فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد وزارت كشور و استانداري ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، شركت دخانيات ايران و تعميم مجوزهاي اختصاصي سازمان مسكن و شهرسازي فارس مورد بررسي قرار گرفت.
طي اين جلسه 7 رديف انتقالي، 16 رديف امحائي و 10 رديف هم تعميم مجوزهاي اختصاصي سازمان مسكن و شهرسازي فارس طبق مصوبه قبلي به تصويب رسيد.