فهرست نویسی آلبوم های مجموعه بیوتات سلطنتی انجام شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۲۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۰:۲
فهرست نویسی آلبوم های مجموعه بیوتات سلطنتی انجام شد
به همت اداره كل تنظيم و پردازش اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي، 6 فقره از آلبوم هاي مجموعه بيوتات سلطنتي، فهرستنويسي كامل شد و به صورت ديجيتال در اختيار مخاطبان قرار گرفت.
به همت اداره كل تنظيم و پردازش اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي، 6 فقره از آلبوم هاي مجموعه بيوتات سلطنتي، فهرستنويسي كامل شد و به صورت ديجيتال در اختيار مخاطبان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. آلبوم هاي مذكورداراي جلد نفيس تيماج است و مندرجات آن را اغلب اسناد اشياء قيمتي بيوتات شامل زين خانه، جبه خانه، اسلحه خانه و قهوه خانه دربار تشكيل مي دهد.
اضافه مي گردد از شش فقره آلبوم هاي نفيس ذكر شده، چهار فقره مربوط به اشياء قيمتي، يك فقره در مورد موجودي خزانه اندروني دربار و مجلد آخر نيز درمورد سفر عزالدوله به منطقه محال الموت قزوين است.
همچنين تصريح مي گردد خط آلبوم هاي نام برده، به جز يكي از آنها به خط سياق است.
علاقمندان و پژوهشگران تاريخ معاصر و سند پژوهان مي توانند از طريق صفحه اسناد ملي موجود در وبگاه سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از اسناد آلبوم هاي مذكور بازديد كنند.
شايان ذكر است سازمان اسناد و كتابخانه ملي با ديجيتال كردن نزديك به 100 ميليون برگ از اسناد تاريخي، رتبه شاخصي را از نظر سرعت ديجيتال كردن اسناد در جهان به خود اختصاص داده است.