دوره بین المللی "آسیب شناسی و مرمت آثار مکتوب" درسازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۷:۴۲
دوره بین المللی
هفتمين دوره عملي "آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب" با حضور كارآموزاني از كشور عراق در اداره كل حفاظت و نگهداري معاونت اسناد ملي، از تاريخ 24 تا 29 تيرماه 1391 برگزار شد.
هفتمين دوره عملي "آسيب شناسي و مرمت آثار مكتوب" با حضور كارآموزاني از كشور عراق در اداره كل حفاظت و نگهداري معاونت اسناد ملي، از تاريخ 24 تا 29 تيرماه 1391 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، در اين دوره شش روزه آموزشي، 6 نفر از كارشناسان آرشيو و كتابخانه ملي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، دانشگاه ديالي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور عراق شركت داشتند و آموزش هاي ويژه اي را تحت نظركارشناسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران فرا گرفتند.
در اين دوره آموزشي مباحثي نظير آسيب شناسي بيولوژي، نمونه برداري و شناسايي آلودگي هاي قارچي، روش هاي مختلف ضدعفوني، لكه برداري و اسيد زدايي اسناد و ساير مباحث تخصصي اين حيطه مطرح شد و مورد توجه و استفاده هيأت عراقي قرار گرفت. 
شايان ذكر است آموزش هاي مذكور، به منظور اجراي تفاهم نامه هاي منعقد شده قبلي با كشورهاي عضو شعبه جنوب و غرب آسياي شوراي جهاني آرشيو (سواربيكا) برگزار گرديده است.