مدل سازی بیانات رهبر معظم انقلاب در برنامه ریزی استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۷:۲۶
مدل سازی بیانات رهبر معظم انقلاب در برنامه ریزی استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی
بيانات و دغدغه هاي مقام معظم رهبري در زمينه مطالعه كتاب و توليد علم، از طريق برنامه ريزي استراتژيك سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مدل سازي شد و هم اكنون در مرحله اجرايي قرار دارد.
بيانات و دغدغه هاي مقام معظم رهبري در زمينه مطالعه كتاب و توليد علم، از طريق برنامه ريزي استراتژيك سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مدل سازي شد و هم اكنون در مرحله اجرايي قرار دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان سناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. به منظور شناخت و بسترسازي مناسب در سازمان، ساختار و فرايندهاي سازماني در قالب برنامه استراتژيك سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه منويات رهبر معظم انقلاب در حيطه كتاب خواني و ضرورت و اهميت آن به عنوان شالوده و فصل الخطاب اين برنامه تعيين شد.
با توجه به هدف نهايي برنامه ريزي استراتژيك به عنوان توسعه يك فرايند اجرايي، مهم ترين مسائل سازمان در طول فرايند يك ساله بررسي و در نهايت گزينه هاي عملي براي رفع مشكلات، با هدف تعيين رويكرد استراتژيك سازمان انتخاب شد.
لازم به ذكر است به منظور اجرايي شدن اين برنامه در سطح سازمان اسناد و كتابخانه ملي، جلسات متعددي با حضور كارشناسان تمام ادارات كل تشكيل و كارگاه هاي آموزشي در سطح كميته هاي راهبري، مديريتي و تمامي كاركنان سازمان برگزار گرديد.